Kategoriarkiv: Sex

Internet ökar svenskarnas sexuella välbefinnande

samlevnad

Internet blir en allt större del i vår vardag, vi är ofta uppkopplade och tillgängliga. Nya siffror från RFSU visar nu att dessa flitiga aktiviteter på nätet har en positiv inverkan på våra liv, i alla fall när det kommer till vårt sexuella välbefinnande. Mer än varannan svensk har, under det senaste året, ägnat sig åt aktiviteter på internet som kan kopplas till sex och kärlek och var tredje av dem anser att deras välbefinnande har ökat tack vare detta.

Att dejta på internet är ett fenomen som blivit allt vanligare och mer accepterat under senare år och enligt Kådiskollen 2013 är hela sex av tio svenskar positiva till internet som ett verktyg för att hitta en potentiell partner.

Var tredje person har redan tagit kontakt med någon via internet i detta syfte och bland 21-35 åringarna är andelen högst (40 procent). Att hitta en tillfällig sexuell kontakt över nätet är något som 13 procent av svenskarna gjort och här är andelen högst bland männen. Var femte man har tagit kontakt med någon på internet i syfte att hitta en sexpartner, bland kvinnorna är andelen sju procent.

Kådiskollen 2013 är en statistisk säkerställd undersökning från RFSU där 1079 personer i Sverige svarat på frågor om sina sexvanor. Resultatet visar att 53 procent har ägnat sig åt aktiviteter på internet under det senaste året som kan koppas till sex och kärlek och hela 34 procent av dem menar att dessa har ökat deras sexuella välbefinnande. Vad man gör på nätet är framför allt att titta på erotik och pornografi samt söka information om sex.

Lättare att leva ut sexuella önskningar
Kådiskollen 2013 visar även att internet främjar möjligheter att leva ut ouppfyllda sexuella önskningar för svenskarna. Närmare var tredje person som ägnat sig åt sexuella aktiviteter på internet menar att nätet har ökat deras möjligheter att leva ut sina fantasier. 27 procent anger också att internet har förbättrat deras förutsättningar att finna en sexpartner.

Fler siffror ur Kådiskollen 2013:

·  31 procent av svenskarna ligger oskyddat.

·  35 procent av männen använder inte kondom vid sex eftersom det inte är lika skönt som utan.

·  Tre av tio män tar oftast initiativ till kondomanvändning.

·  17 procent av de kvinnor som inte är nöjda med sitt sexliv uppger att de sällan eller aldrig får orgasm. Motsvarande siffra bland männen är sju procent.

·  Sex av tio svenskar tycker att sex är viktigt för dem och varannan är nöjd med sitt sexliv.

 

Om Kådiskollen 2013:

Kådiskollen 2013 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2013. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 325 personer i undersökningen, varav 1 079 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.

 

Gratis drop in-terapi för sexberoende

sexberoemde

Absolutions är en privat klinik i Stockholm som behandlar sexberoende.

Kliniken har nu börjat med drop in-tider på måndagar mellan 11:00 och 13:00 när man kan få träffa en terapeut utan kostnad för att prata om sex, kärlek och beroende.

– Om man är sex- eller kärleksberoende eller lever med någon som är det så är det så mycket skuld och skam inblandat att det är svårt att söka hjälp, säger Absolutions grundare Thomas Ristrand. Han hoppas att det ska bli lättare att söka hjälp om man slipper boka en tid.

– Har man ett destruktivt förhållande till sex så kraschar allt oftast på helgerna, fortsätter han. Därför har vi lagt drop in-tiderna på måndagar. Vi valde också att ha dem vid lunchtid så att man kan komma hit även om man jobbar.

Det som i folkmun kallas sexberoende heter egentligen sexuellt dysberoende. Ibland kallas det också för hypersexuell störning. Den som lider av ett sexuellt dysberoende är beroende av bekräftelse eller sex samtidigt som man ofta har svårt att ta emot uppriktig kärlek och närhet. Sex och förälskelser blir därför som ett substitut eftersom man upplever det som mer hanterbart. Thomas poängterar också att det inte handlar om hur ofta man har sex eller vilken sorts sex man har.

– Om man har ett sexuellt eller romantiskt beteende som man inte kan sluta med och som gör att man mår dåligt och tappar kontrollen över sitt liv – då kan det kallas för ett beroende eller ett missbruk.

 

Absolutions är en privat klinik i Stockholm som erbjuder behandling och terapi för sexuellt dysberoende samt medberoende.

Mottagningen ligger på Kungsgatan 37 i Stockholm.

 

Foto: ©iStockphoto.com_Mayer George